Top
Uw wilt iets retour sturen naar Huisbveiligingen.nl?
Wanneer u de retour vanuit Nederland verstuurt en deze past niet door de brievenbus, dan kunt u het pakket afgeven op een agentschap van PostNL. Pakketten voorziet PostNL van een 3S code. Met deze code is het voor u mogelijk om het verzendtraject van pakket te volgen via de site van PostNL www.tracktrace.nl en zo te zien wanneer het pakket op de plaats van bestemming is aangekomen. Vraagt u op het postagentschap daarom altijd om het 3S nummer.
Met bovenstaande is het echter niet verzekerd, en krijgt u geen handtekening retour. Raakt het pakketje zoek, dan is daar niets meer aan te doen. Wij raden altijd aan om het met handtekening te versturen, dan bent u zeker dat het paketje op de juiste plaats terecht komt. Zowel de verzendkosten als het risico is voor de verzender.

Belangrijke informatie!U dient ten alle tijden eerst contact met ons op te nemen via email. U krijgt dan van ons een speciale retourcode. Zonder deze retourcode kunt u geen zendingen retour zenden.
Retouradres:
Huisbveiligingen.nl
Desertosingel 89
2909PA Capelle aan den IJssel 

Leest u onderstaande ook even door a.u.b.
 
6. Retourneren, ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn de volgende produkten, of delen daarvan uitgezonderd:
 - tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 - duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 - door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 - snel kunnen bederven of verouderen;
 - van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
 - Batterijen, geheugenkaarten, LED's, lampen, horloge bandjes
 
  6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Huisbeveiligingen.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.
  6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
  6.4 De retourkosten zijn altijd voor de koper. Het risico van verzenden is voor de koper, u kunt als u er zeker van wilt zijn dat het aankomt, het beter versturen "met retour handtekening". het beste is ook om er even "alleen woonadres" op het pakket te vermelden. Zoekgeraakte retourzendingen kunt u melden bij PostNL. U dient dan wel de Track en Trace code te overleggen. 
  6.5 Het produkt dient in de originele verpakking te worden verstuurd, met alles wat in de verpakking zat toen het aangeschaft was, dus ook alle plastic zakjes en karton. Het produkt dient eventueel weer verkoopbaar te zijn, en wij accepteren geen retourzendingen die naar sigaretten, pijp of sigarenrook ruikt. Het produkt wordt dan weer per omgaande terug gezonden.
  6.6 Na deze 14 dagen kunt u het produkt niet meer ruilen of retourneren, dan is de koopovereenkomst een feit.
  6.7 Mocht er door wat voor reden dan ook, na de 14 dagen zichttermijn, uw aankoopbedrag retour moeten gegeven, dan wordt dit binnen 14 dagen na het melden van de retourzending op uw rekening terug gestort, waarmee u ook de bestelling mee heeft betaald. In overleg kan ook voor een andere manier van terugbetalen worden gekozen.
  6.8 Onderzoekkosten: Als blijkt dat een produkt wordt terug gestuurd als zijnde "defect" dan wordt deze op de aangegeven gebreken gecontroleerd. Mocht blijken dat deze toch goed functioneerd, dan worden daar onderzoekkosten voor in rekening gebracht a € 25,00
  De kosten voor het terug sturen van een, wat achteraf blijkt, een goed produkt is, is in deze prijs inbegrepen.

  Huisbeveiligingen.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Huisbeveiligingen.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Huisbeveiligingen.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Huisbeveiligingen.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
  De terugbetaling is kosteloos voor de consument.